Kalibrering, service, underhåll och utbildning

Kalibrering av pipetter sker hos Pipettdoktorn Täby. För pipetter som kräver ett ackrediterat kalibreringslaboratorium (ISO 17025) används Pipette Doctor i Finland.


Pipetter som skickas för service ska rengöras och dekontamineras av kunden (avtorkas med 70% etanol) innan de skickas och ett påskrivet dekontamineringsintyg ska medfölja (se dekontamineringsintyg).

I multikanalspipetter testas samtliga kanaler. Servicerapport och kalibreringscertifikat medföljer pipetten vid återlämnandet. Kalibrering utförs med tillverkarens specificerade spetsar. I de fall andra spetsar önskas ska dessa medfölja pipetten när den hämtas från kund.

Vid service där reservdelar behöver bytas kontaktas kunden för kostnadsförslag innan byte sker om kostnaden överstiger 360 DKK/pipett. Service och reservdelar som understiger 360 DKK /pipett genomförs och byts utan förfrågan och faktureras tillsammans med vald kalibrering. Meddela oss om ni har andra önskemål.

Underhåll och kalibrering erbjuds i olika nivåer och prisklasser. Det vanligaste valet är ”Underhåll & kalibrering (10.2)” vilket betyder att pipetten rengörs och fettas in före kalibrering. Kalibreringen utförs med 10 mätningar vid min- och maxvolym för bättre kvalitet och noggrannhet.

För ytterligare information, tveka inte att kontakta oss! 
 


Pipettdoktorn

PipettdoktornTM är världsledande inom underhåll av pipetter samt kalibrering, och erbjuder expertservice för dina pipetter. Utbildade och certifierade servicetekniker runt om i världen är din försäkring för god kvalitet. Det spelar ingen roll vilka pipetter du har i ditt laboratorium, vi kan reparera och/eller kalibrera dem!