Kalibrering, service, underhåll och utbildning

Pipetter är precisionsinstrument som behöver underhållas och kalibreras regelbundet. Förutom pipetter och spetsar erbjuder vi via Biohit en rad relaterade kalibrerings-, underhålls- och reparationstjänster för att bibehålla kvaliteten i ditt pipetterande och förlänga livslängden på dina pipetter.


Därför behöver dina pipetter kalibrering och underhåll:

Försäkra att din data är tillförlitlig genom regelbunden kalibrering och förebyggande underhållsschema för dina pipetter.

Exaktheten och precisionen av pipetterna optimeras, fullständigheten av din data försäkras, och kontaminationsrisken minimeras med regelbunden professionell rengöring.
GLP (Good Laboratory Practice) säger att precisionsverktyg som pipetter måste underhållas och kalibreras vid regelbundna intervall av en ”competent body” (behörigt organ).
 

Kontakt: Lisa Tibbelin och Charlotte Otéma
Till Pipette Doctor Sweden
 


Så fungerar service och kalibrering av pipetter på Nordic Biolabs 

Service och kalibrering av pipetter sker hos Pipette DoctorTM i Finland i ackrediterat kalibreringslaboratorium. Vi skickar pipetter varje fredag och beräknad åtgärdstid är drygt en vecka. I Stockholm, Uppsala och Skåne hämtas och lämnas pipetterna hos kund. För övriga Sverige, kontakta oss.

Pipetter som skickas för service ska rengöras och dekontamine¬ras av kunden (avtorkas med 70% etanol) innan de hämtas/skickas och ett påskrivet dekontamineringsintyg ska medfölja (se dekontamineringsintyg).

I multikanalspipetter testas samtliga kanaler. Servicerapport och kalibreringscertifikat medföljer pipetten vid återlämnandet. Kalibrering utförs med tillverkarens specificerade spetsar. I de fall andra spetsar önskas ska dessa medfölja pipetten när den hämtas från kund.

Vid service där reservdelar behöver bytas kontaktas kunden för kostnadsförslag innan byte sker om kostnaden överstiger 360:-/pipett. Service och reservdelar som understiger 360:- /pipett genomförs och byts utan förfrågan och faktureras tillsammans med vald kalibrering. Meddela oss om ni har andra önskemål.

Underhåll och kalibrering erbjuds i olika nivåer och prisklasser (se broschyr). Det vanligaste valet är ”Underhåll & kalibrering (10.2)” vilket betyder att pipetten rengörs och fettas in före kalibrering. Kalibreringen utförs med 10 mätningar vid min- och maxvolym för bättre kvalitet och noggrannhet.

För ytterligare information, tveka inte att kontakta oss! 
 


Pipettdoktorn

PipettdoktornTM är världsledande inom underhåll av pipetter samt kalibrering, och erbjuder expertservice för dina pipetter. Utbildade och certifierade servicetekniker runt om i världen är din försäkring för god kvalitet. Det spelar ingen roll vilka pipetter du har i ditt laboratorium, vi kan reparera och/eller kalibrera dem!
 


Pipettakademin

Via Pipettakademin ges seminarier och träning för bättre precision, komfort, hälsa och säkerhet på labbet.

Under seminariet kommer du att:

  • Lära dig om laboratorie- och pipettergonomi samt säkerhet.
  • Få bättre förståelse om ergonomiska risker i labmiljö och speciellt vid pipettering.
  • Lära dig att instruera andra hur man undviker skador och gör arbetet mer komfortabelt.

Efter seminariet lämnas material som senare kan användas som hjälp i verksamheten. Många videor och presentationer hjälper för att förstå det viktigaste kring ergonomi och speciellt vid pipetteringtekniker, dvs, hur man använder pipetten för att få exakta och precisa resultat.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.


Kontakt: Lisa Tibbelin