Antikroppar

Primære og sekundære antistoffer til forskning, blodgruppeserologi og bakteriologisk serologi.