Transfusionsfilter til autologt blod

I tilfælde af blødningsoperationer bør blodfiltrering efter autologt blod overvejes under re-transfusion til patienter for at øge patientsikkerheden. Dette reducerer antallet af mikropartikler, antallet af leukocytter og mængden af ​​fedt i transfusionsblodet, som ellers kan forårsage nedsat lungefunktion hos for eksempel følsomme hjerte-kar-patienter efter at have gennemgået bypass-operation.