Stellaris RNA FISH

Stellaris RNA FISH (fluorescens in situ hybridisering) er en RNA-visualiseringsmetode, der muliggør samtidig påvisning, lokalisering og kvantificering af individuelle RNA-molekyler på cellular niveau i fixerade prøver ved hjælp af fluorescensmikroskopi.