KiiltoClean AB

A-sprit 99,5% 5 liter

Innehåller 99,5% odenaturerad alkohol. Uppfyller de flesta farmakopéers krav och används till läkemedel, livsmedel, kosmetika, för laboratorieändamål, inom hälso- och sjukvården mm. Klar, färglös och lättflyktig vätska med karaktäristisk doft. Löslig i de flesta organiska lösningsmedel och obegränsat löslig i vatten.
  • Reagerar explosionsartat med starka oxidationsmedel som kalciumhypoklorit, salpetersyra och väteperoxid
  • Kan bilda explosiva föreningar med vissa nitrater. Kan vid längre exponering skada packningar, lackerade och målade ytor samt skyddande och tätande fettbeläggningar

A-sprit 99,5% 5 liter

Art nr: 103062

Pakningsstørrelse

5000 ml

Lagervare

363 DKK