KiiltoClean AB

D-sprit 95%

  • Fungerar som avfettnings- och rengöringsmedel vid t.ex. elektronik- och finmekanisk tillverkning
  • Hållbar 3 år från produktion

D-sprit 95%

Art nr: 102728

Pakningsstørrelse

1000ml

Lagervare

84 DKK

Dokument

MSDS