McCoys

McCoy's 5A Medium blev formuleret til at understøtte levertumorceller ved at modificere de aminosyrer, der findes i Basal Medium Eagle. Den berigede formulering er egnet til en række etablerede cellelinjer såvel som til primære celler.