MCA -Multichannel Analyzers till NaI och Ge spektroskopi (8)