Inställda behandlingar på grund av brist på Immunoglobulin

Washington Post publicerade i slutet av 2019 en artikel som beskrev konsekvenserna av den rådande bristen på immunoglobulin i USA.


Immunoglobulin är en populär medicin som används bl.a för att behandla epilepsi, cancer och immunbristsjukdomar. I artikeln går det att läsa att läkare runt om i USA tvingas att ställa in livsnödvändiga infusioner även om man ransonerar och drar ner på doseringar.

Immunoglobulin skyddar patienten från infektioner och används för att behandla flertalet diagnoser så som krampanfall, leukemi, autoimmuna sjukdomar, organtransplantation och nervsjukdomar.

John Boyle, president of the Immune Deficiency Foundation, en nationell ideell organisation som representerar patienter med immunbristsjukdomar, där många får immunglobulin citeras i artikeln ”It is miraculous. It is the one thing, if you have an antibody deficiency, that gives you gas in the tank. It is necessary to live”.

Immnunoglobulin som framställs från blodplasma innehåller antikroppar som bekämpar infektioner och ges normalt intravenöst på sjukhus.

Jerry Siegel, Clinical associate professor at Ohio State University College of Pharmacy säger att läkare använder behandlingen, även känd som IG therapy bl.a för streptokockinfektioner som passerat blod-hjärn barriären, infertilitet och till och med nagelsvamp. ”We don’t always know why it works, but it works” säger Siegel. ”When it was taking off in the 80´s, we would see patients come into hospital on a gurney so flaccid they were unable to walk. The next day after their IG therapy, they were able to get up and walk out the door. When you see some really profound results like that, it is really convincing to prescribers”

Bristen på immunoglobulin har blivit mer frekvent de senaste åren. Oavsett så är den rådande bristen den värsta sedan behandlingarna introducerades. FDA uttalade sig om situationen i augusti 2019 där man menade att även om utbudet ökar så ökar efterfrågan mer vilket leder till en över tid varaktig brist.

Den rådande bristen gör att läkare reducerar doseringarna samt förlänger perioderna mellan behandlingarna. En del patienter får besked att deras behandling är inställd vilket i sin tur får många att granska vem som får och om det är rätt behandling. Det råder således en spänning mellan de olika patientgrupperna som får behandling med IgG. En del säger att även om det råder brist så bör vissa sjukdomar prioriteras.

Många experter säger att det inte kommer att bli lätt att förhindra IgG bristen från att fortsätta vara ett problem. Även om antalet plasmadonationer ökar och tillverkarna ökar sin produktion så räcker det inte då behovet ökar fortare. Man skall också ta i beaktning att det kan ta 7-12 månader för att tillverka och leverera plasmabaserad medicin och det kan kräva mer än 1000 plasmadonationer för att täcka årsbehovet för en patient.

Med tanke på rådande brist i USA enligt Washington Posts artikel och övriga världens beroende av plasma från USA bör diskussionen om ökad självförsörjningsgrad från politiskt håll lyftas upp på agendan. Inte minst med tanke på rådande Covid -19 pandemi som ju kommer att få flertalet efterverkningar på de nationella beredskapslägena.