Covid-19 och behandling med konvalescentplasma

Just nu pågår det försök och studier i stora delar av världen att behandla patienter som insjuknat i Covid-19 med sk konvalescentplasma. I Sverige medverkar Blodcentralen i Stockholm i en forskningsstudie ledd av Joakim Dillner vid Karolinska universitetssjukhuset.


Metoden går ut på att patienter som varit sjuka och som tillfrisknat tappas på plasma som transfunderas till patient. Plasman från givaren innehåller antikroppar som man tror och hoppas skall kunna hjälpa immunförsvaret att bekämpa viruset. Behandlingsmetoden har tidigare använts under många allvarliga epidemier med positiva resultat. Det är främst akut sjuka patienter som är aktuella och det handlar inte om att helt bota patienterna från covid-19. Syftet är i stället att ge akut sjuka personer förbättrade möjligheter att hantera viruset innan deras egna immunsystem kommit igång.

En klar fördel med behandlingsmetoden är att logistiken kring plasmadonationer redan är på plats vid flertalet blodcentraler i Sverige. Normalt sätt tappas en givare på 600ml plasma men erfarenheter från tidigare behandlingar tyder på att det kan räcka med att ge en dos på upp till 200ml för att det skall få effekt. En plasmadonation räcker då till 3 sjuka patienter. Behandlingen är en engångsbehandling.

Det finns mer att läsa, klicka på nedanstående länkar.

1. Blodcentralen i Stockholm
2. Plasma from recovered patients
3. Utveckling av plasmabaserade läkemedel mot Covid-19

Kontakta oss gärna vid frågor eller funderingar kring plasmatappning.
Magnus Hindsö - magnus.hindso@nordicbiolabs.se