Flockade pinnar

Copans patenterade Flockade provpinne består av en fastgjuten plastapplikator med en topp/svabb som har olika storlek och form beroende på vilken typ av prov som ska tas.


Applikatortoppen/svabben är belagd med korta Nylon® fibrer som är ordnade på ett vinkelrätt sätt. (se bild). Processen som kallas flockning innebär att fibrerna sprutas på toppen av svabben, medan den hålls i ett elektrostatiskt fält. Det skapar ett mycket absorberande tunt skikt med en öppen struktur.

Den vinkelräta Nylon® fibern fungerar som en mjuk borste och möjliggör förbättrad insamling av prov. Kapillärkraften mellan fibertrådar möjligör en stark hydrofil upptagningen av det vätskeformiga provet och provet håller sig nära ytan vilket gör att provet lättare elueras i vätskan.

Copans flockade provpinne är mångsidiga och perfekta för bakteriologiska prover, virologi, ”DFA testing”, ”Rapid Direct Testing”, EIA, PCR/molekylärbaserade analyser, samt för rättsmedicinska tillämpningar.

På Copans egen hemsida finns mer information och många studier att ta del av.
Kontakta oss gärna så hjälper vi dig tillrätta.

Till Copans text om flockade pinnar