Salgsvilkår Nordic Biolabs AB

(20-03-2024)


1 Anvendelsesområde
Alt salg og leverance sker efter generelle leverancebestemmelser IML2009, med følgende tillæg/ændringer, hvis ikke anden skriftlig aftale er indgået mellem parterne.

2 Priser
Alle priser gælder excl. moms. Nordic Biolabs AB forbeholder sig ret til at ændre den angivne pris uden videre i de tilfælde indkøbsomkostninger eller valutakurser har ændret sig til den dag leverancen skulle være fuldt betalt. Mindste ordre 375 DKK.

3 Leveringsbetingelser
Ex works Nordic Biolabs AB lager, Täby, Sverige. Originalemballage debiteres ikke. for ordrer under 1500 DKK, debiteres småordreafgift på nuværende tidspunkt 124 DKK pr. ordre.

4 Betalingsvilkår
30 dage netto fra fakturadato. Ved for sen betaling debiteres 1,5% rente pr. mdr. Varerne forbliver Nordic Biolabs ABs ejendom indtil den er fuldt betalt.

5 Transportforsikring
Indgår ikke. Tegnes på køberens andragende og debiteres køberen om ikke anden skriftlig aftale er indgået mellem parterne.

6 Returvarer
Returvarer forårsaget af køberen krediteres efter aftale med os, med 80% af vareværdien for ubeskadiget produkt. Beløb under 375 DKK excl. moms, krediteres ikke. Køberen svarer for transportomkostningerne for returvarerne. Kølede og frosne varer kan ikke returneres.

7 Reklamationer
Årsag til reklamation anses kun at være dokumenterede produktions- og materialefejl. Køberen skal uden forsinkelse, udføre rimelig kontrol af leverede varer. Køberen kan ikke påberåbe fejl, som skulle være opdaget ved en sådan kontrol, hvis ikke køberen har sørget for at Nordic Biolabs AB har modtaget skriftlig reklamation senest 8 dage efter at køber har modtaget de leverede produkter. Fejl, som ikke med rimelighed kunne opdages ved kontrollen jævnfør ovenfor, kan køberen ikke påberåbe sig hvis ikke Nordic Biolabs AB har modtaget skriftlig reklamation senest 6 måneder fra leveringsdatoen. Regulering sker ved bytte til fejlfri vare eller ved kreditering af modsvarende beløb. Erstatningsansvar udover dette godkendes ikke. Reklamationer under 400 kr. krediteres ikke.

8 Garanti
Alle instrumenter leveret af Nordic Biolabs AB har 12 måneders garanti, medmindre andet er angivet i købskontrakten. Garantien dækker fabrikations- og materialefejl. Garantien dækker ikke vedligeholdelse, opgraderinger af udstyrets software, skader forårsaget af brugerens uagtsomhed eller manglende overholdelse af instruktionerne i brugervejledningen. Hvis der er specificeret en garanti ud over 12 måneder, dækker denne garanti reservedele men ikke arbejde og rejser i forbindelse med service/reparation. Skal udstyret repareres hos kunden, faktureres dette ud fra rejsetid og faktiske omkostninger for den bedst egnede rejsemulighed og overnatning. Alternativt kan udstyret sendes til Nordic Biolabs AB for kundens regning og risiko. Udstyret bør i så fald sendes i original emballage.

9 Produktansvar
Nordic Biolabs AB er kun ansvarlig for personskade hvis det bevises at skaden beror på fejl eller forsømmelse som er begået af Nordic Biolabs AB. Nordic Biolabs AB er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, ej heller skader på produkter, som fremstilles af køber eller på produkter hvor disse indgår. Nordic Biolabs AB er ikke ansvarlig for driftforstyrrelser, produktionsudfald, eller andre indirekte tab. I det tilfælde Nordic Biolabs
AB skulle blive pålagt produktansvar af tredje part, er køberen ansvarlig for at holde Nordic Biolabs AB skadesløs i samme omfatning som Nordic Biolabs ABs ansvar er begrænset jævnfør ovenstående tekst. Nordic Biolabs AB og køberen er enige om at tvist i ovenstående tilfælde beror på mindre end 10 basisbeløb skal afgøres indenfor almindelig domstol. I øvrige tilfælde skal tvist afgøres af domstol efter gældende lov om domstolsafgørelser og med tilpasning til dansk lov. Efter begæring sender vi gerne et eksemplaraf ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOREN IML2009, godkendt i 2009 af Svenska Leverantörsföreningen för Instrumentering, Mätteknik och Komponenter (IM) Ansluten till Grossistförbundet svensk Handel.