Ret handske ved ret tilfælde

Det er vigtigt at vide hvordan man beskytter sine hænder mod kemikalier og mikroorganismer i laboratorier og hvordan man bedst beskytter sine sterile og usterile processer i industrien, mod partikler og kontaminering uden at udsætte personer for unødvendige risikoer.


Via Nordic Biolab får du information om EU regler og normer. I seminarieform diskuterer vi og informerer om EU direktiven og de forskellige allergiske reaktioner man kan udsættes for ved at bære engangshandsker.


Artikler
Via Nordic Biolabs får du adgang til artikler der giver dig viden og nyheder indenfor området.

  1. Engångshandskar och EU-direktiv
  2. Engångshandskar på arbetsplatsen - din första försvarslinje
  3. Om mina händer kunde tala
  4. Engångshandskar i vinyl
  5. Handdesinfektion
  6. Hantering av cytotoxiska kemikalier

Chemical resistance guide
For at hjælpe brugere med risikovurdering ved valg af personlig beskyttelse tilbyder SHIELD Scientific en enkel guide for at tjekke kemikalieresistensen i forskellige handsker. Data kan hentes ved at fylde i: CAS-nummer, navn på kemikalie eller produkttype. Til Chemical resistance guide

Ret handske ved ret tilfælde
Ved at bruge fun tre forskellige handsker fra SHIELD Scientific er du beskyttet til alle typer af laboratoriearbejde.
Læs mere om - Ret handske ved ret tilfælde