Utbildningsvideor för användning av Haemonetics CellSaver Elite+

Haemonetics CellSaver Elite+ är den mest använda utrustningen för autotransfusion/blodtvätt i Norden. Apparaten finns installerad på de flesta Universitetssjukhusen i Sverige, Norge och Danmark, samt på många regionssjukhus.


Utbildning av anestesi/operationspersonal är den absolut viktigaste CellSaver .jpg
parametern för att skapa en rutin kring användande av autotransfusion vid blödande operationer. Därför har vi här samlat ett komplett utbildningspaket med videor som i detalj visar hur CellSaver Elite+ fungerar och används. Se gärna videorna i ordning, då detta ger den mest realistiska bilden av hur en typisk procedur genomförs. Filmerna är på engelska.

Vi står gärna till tjänst med att svara på eventuella frågor som rör autotransfusion generellt, och CellSaver Elite+ speciellt.

Anders Johnsson
+46 734 615066
anders.johnsson@nordicbiolabs.se

  1. Introduktion till Cell Saver (autotransfusion)
  2. Cellsavers olika delar (CellSaver Elite+)
  3. Sterilt engångs-materiel för en procedur/patient.
  4. Initial bloduppsamling med endast reservoar. (Collect First).
  5. Installera och använda process-set i CellSaver Elite+
  6. Utför en komplett patientprocedur med Cell Saver, alla steg.
  7. Transfundera blod till patienten
  8. Apparatens mjukvara och hur den används (CellSaver Elite+)
  9. Postoperativ användning med dränage