24-02-2021

Europa behöver bli mer sjävförsörjande på plasma NU!

Den 9 December 2020 hölls ett webinarie på temat “Europas behov av plasma” före, under och efter COVID-19. Webinariet arrangerades i samarbete med PPTA – Plasma Protein Therapeutics Association. Representanter från bl.a behandlande läkare, blodcentraler, plasmagivare, EU komissionen samt European Plasma Association kom med olika infallsvinklar som kan sammanfattas i en stor samsyn att Europa behöver bli mer självförsörjande i framställningen av plasmaderiverade läkemedel.

BloddroppeKulor270px.jpg
Det finns ca 300.000 patienter i Europa som är i behov av läkemedel framställda från plasma. Mörkertalet är stort då det finns indiaktioner på att så manga som 70% ännu inte är diagnostiserade. Dessa patienter är i dagsläget starkt beroende av försörjningen av plasma från USA för att kunna få sin medicin. Statistik visar att Europa står för 25% av världens nuvarande konsumtion av immunoglobulin (Ig) men har endast 14% av försörjningen. Detta i samband med utbrottet av Covid-19 gör situationen ännu mer ansträngd. Den sammanlagda produktionen av Ig beräknas sjunka med 10-15% under 2021 pga färre plasmadonationer samtidigt som behovet förväntas stiga med 6-7% årligen. En undersökning från 2018 visar också att immunoglobulin tillsammans med vaccin och antibiotika tillhör de läkemedel som sjukhusen i Europa oftast har brist på.


Vilka är då rekommendationerna enligt panelen?

Genom att utveckla och stärka de internationella samt nationella plasmaferesprogrammen kan man uppnå större sjävförsörjningsgrad. Det är endast de länder (Österrike, Ungern, Tyskland och Tjeckien) som både har privat- och offentlig plasmatappning som har ett överskott. De privata och offentliga aktörerna fyller båda ett syfte – nämligen att förse patienter med livsnödvändiga behandlingar. Politiker, medicinska experter samt lagstiftare på EU- och nationell nivå måste modernisera och underlätta ramverket. För att öka plasmatappningen måste fokus ligga på givare samt patienter och samarbetet mellan alla intressenter där emellan. Ingen plasma – ingen behandling!  

Här finns en sammanfattande pdf att ladda ner - EU Europe needs to collect more plasma

Gå in på nedanstående länk och lyssna på de olika presentationerna. Situationen är mer akut än någonsin!

Europe´s need for more plasma