Kvalitet og miljø

Nordic Biolabs er kvalitetcertificeret enligt ISO 9001 og miljøcertificeret enligt ISO 14001.


I vores kvalitetsarbejde arbejder vi aktivt med de otte ledelseprincipperne:
 

1. En kundefokuseret organisation
Samtlige medarbejdere skal fokusere på at give kunden den bedste service. Hver medarbejders indstilling til at servicere kunderne gør en forskel på et marked med stor konkurrence. Fra det at vi møder kunden i telefon, på skrift eller ansigte til ansigte, leverancer, fakturering og after sales. Dette er helt afgørende for hvordan kunden oplever os som leverandør.

2. Ledarskab
Ledarskab på Nordic Biolabs handler om at få alle medarbejdere at med entusiasm arbejde mod samme mål. Ledarskab indebærer at udvikle medarbejderne og få dem at vokse med opgaven. Ledarskabet  skal være målrettet og give spillerum for individet at påvirke.

3. Engagemant hos ledelse og medarbejdere

  • Ved ret type af incitament.
  • Ved at skape en delagtighed og forståelse for mål og arbejdsopgavernes vigtighed i organisationen.
  • Ved indflydelse og gøre medarbejderne delaktige i beslutninger og delvis påvirke sin egen arbejdssituation.

4. Målsætning
Vi i organisationen skaber arbejdsrutiner og strukturer som forsikrer at kvaliteten på det vi gør altid bliver den samme.

5. Et systematisk forhold til lederskab
Ved at analysere, sætte mål og retningslinjer, skabe policys og rutiner, forsikre at resurser er allokeret og ved kontrol og opfølgning lede organisationen.

6. Afgøre beslutninger baseret på fakta
Beslut skal bestemmes udfra faktabaseret information, som sammenfattes regelbundet i organisationen. Eksempel på denne information: økonomiske tal, markedsaktiviteter, antal tilbud og ordrer, reklamationer, kundeundersøgelse, medarbejderundersøgelse, PU-samtaler mm.

7. Profitable og gensidige relationer til leverandører
Relationen til vores leverandører skal kendetegnes af en høj interaktionsniveau. Vi skal invitere vores leverandører til sambesøg og seminarier. Vi skal planlægge kampagner og markedsaktiviteter  sammen med vores leverandører. Vi skal informere vores leverandører om markedsinformation, budgetniveauer skal diskuteres inden de bliver bestemt.

8. Konstant forbedring
Vi måler et antal parametre i virksomheden såsom reklamationer, besøgsantal på hjemmesiden, antal tilbud, hitrate, økonomiske tal og kundeundersøgelser etc. hvilket giver os et god forudsætning til at arbejde med forbedringer. Vi benchmarker os mod et stort antal leverandører. At stadig blive bedre, at trimme organisationen på et stadig konkurrenceudsat marked, dette er en forudsætning for at behålle og øge vores markedsandele. Hele organisationen skal hele tiden stræbe efter at blive bedre: Kundnytta och lönsamhet skall vara hörnstenarna i vårt förbättringsarbete och innebär att vi bl.a skall arbeta med:
- at indføre rutiner så antal fejl bliver mindre.
- at optimere lagerniveauer.
- at optimere transporter.
- at effektivisere vores kommunikation med kunder og leverandører.
- at øge tilgængeligheden.
- at lave vores hjemmeside let navigeret og informativ.
- at arbejde med ledtider ved service og leveringer.
- at ...

Med vores miljøarbejde stræber vi efter at virksomheden påvirker miljøet så lidt som muligt.
Det gælder:

  • Det miljøvenlige kontoret
  • Transporter af både gods og personale
  • Produkter

Vi oplever at det gavner at være ISO-certificeret og vi har implementeret kvalitets- og miljøsystemet gennem hele organisationen. Hver medarbejder og afdeling har sine mål og